Jeśli odczuwasz lęk czy niepokój, doskwiera Ci samotność i niezrozumienie, masz problemy z wyrażaniem swoich myśli, potrzeb bądź uczuć, chcesz lepiej poznać siebie i nauczyć się radzić sobie z własnymi emocjami,

ZAPRASZAM NA

Jeśli nie możecie znaleźć porozumienia w związku czy poradzić sobie z narastającymi problemami, pogubiliście się gdzieś na drodze wspólnego życia i pragniecie na nowo odzyskać do siebie zaufanie,

ZAPRASZAM NA

Jeśli pragniesz lepiej zrozumieć emocje swojego dziecka oraz poznać przyczyny jego zachowań,

ZAPRASZAM NA

Gabinet Psychoterapii – Specjalizacja

Nazywam się Ewa Nielsen i jestem psychoterapeutą o specjalności:

Terapia rodzinna 

oraz

Terapia uzależnień

Świadczę profesjonalną i skuteczną pomoc, adekwatną do sytuacji życiowej Klienta.

w

Konsultacja psychologiczna

Celem spotkania wstępnego jest wybranie najbardziej optymalnej metody terapeutycznej. Podczas konsultacji profilujemy problemy Klienta oraz omawiamy zasady terapii.

Prawidłowo przeprowadzona konsultacja psychologiczna pozwala na podjęcie konstruktywnych i trwałych zmian, określenie aspektów wywołujących dyskomfort w życiu i codziennym funkcjonowaniu, wyznaczenie priorytetów i kierunków działania.

Konsultacja trwa 50 min.

Terapia indywidualna Poznań

Podczas terapii indywidualnej Klient podejmuje próbę poznania i zrozumienia własnego życia psychicznego.

Przykładowe obszary terapii: określenie mocnych i słabych stron, zdefiniowanie emocji oraz szukanie sposobów radzenia sobie z nimi, problemy w relacjach międzyludzkich, problemy z odnalezieniem się w otaczającej rzeczywistości, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.

Cotygodniowe sesje trwające 50 min.

Terapia rodzinna

Celem spotkań podczas terapii rodzinnej jest lepsze zrozumienie emocji oraz zachowań dziecka. Po określeniu najlepszej formy pracy z dzieckiem i rodziną rozróżnimy które zachowania wynikają z trudnej sytuacji dziecka, a które są symptomatyczne dla danego wieku.

Postaramy się określić co jest problemem dziecka, a co rodziców. Każda terapia rodzinna wygląda nieco inaczej, ponieważ jest dokładnie dopasowana do wymogów danej sytuacji.

Cotygodniowe sesje trwające 50 min.

Terapia par / Terapia małżeńska

Podczas terapii małżeńskiej uczymy się akceptacji i słuchania drugiej osoby, poznajemy siebie „na nowo”.

Proces ten oparty jest na współpracy obojga
zainteresowanych. Celem psychoterapii par/małżeńskiej jest poprawa relacji między partnerami, zwiększenie satysfakcji ze związku i poprawa jego funkcjonowania.

Cotygodniowe sesje trwające 80 min.

Terapia uzależnień

Celem terapii uzależnień jest kompleksowe leczenie uzależnień, poprzez różne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Niemal każde uzależnienie jest uleczalne, a im wcześniej wykryte – tym większe szanse na całkowite wyzdrowienie. 

Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.
C. Jung

Ewa Nielsen

Psychoterapeuta w Poznaniu

Posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy psychoterapeuty. Jestem osobą rozumiejącą potrzeby innych. Moim celem jest oferowanie profesjonalnej i skutecznej pomocy, adekwatnej do sytuacji życiowej moich Klientów. W sposób ciągły podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach poświęconych zagadnieniom psychologii i psychoterapii.

Jestem absolwentką warszawskiego Studium Psychologii i Psychoterapii, psychoterapeutą w specjalności terapia rodzinna i terapia uzależnień.

W 2010 i 2011 roku prowadziłam warsztaty terapeutyczne skierowane do kobiet.

Gabinet Psychoterapii Poznań

Zapraszam na spotkanie w miejscu o wyjątkowej atmosferze. Gwarantuję spokój, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

tel. 691 124 746
ul. Mickiewicza 30, 60-836 Poznań

Skontaktuj się z nami
zadzwoń lub napisz!

Szukasz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu!
Chcielibyśmy udzielić Tobie więcej informacji i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

4 + 6 =